Valikko Sulje

Toiminta

Kuusistokodissa on yhteensä kymmenen asiakaspaikkaa kahdessa eri omakotitalossa, jotka sijaitsevat samassa pihapiirissä. Päiväkävijöinä voi käydä kotona asuvia kuntoutujia. Toimintamme tarkoituksena on tukea sairaalasta avohoitoon palaavia sekä avohoidossa olevia kuntoutujia.

Tarjoamme asumispalvelua mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Kuntouttavan toimintamme perusajatuksina ovat yhteisöllisyys, yksilöllisyys, kodinomaisuus, avoimuus, tasavertaisuus ja hoidon jatkuvuus. Asiakkaamme ovat mukana laatimassa kuntoutussuunnitelmaansa ja tarvittaessa viikko-ohjelmaansa.

Hoidon ja kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaan vahvuudet, joita pyrimme tukemaan ja vahvistamaan. Tarpeen vaatiessa ja asiakkaan niin halutessa teemme yhteistyötä omaisten, virastojen, yhdistysten ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Kuntoutuksen päättyessä sovimme jokaiselle jatkohoidosta vastaavan tahon.

Asiakkaamme käyttävät joko oman kotikuntansa tai Oulaisten kaupungin terveyspalveluja.