Valikko Sulje

Kuusistokoti

Kuusistokodin perustaminen lähti liikkeelle oulaistelaisen Sinikka Simunaniemen omakohtaisesta sairauden kokemisesta, läpielämisestä ja selviytymisestä. Kuntouduttuaan hän ryhtyi kehittämään ajatusta vaihtoehtoisesta hoitopaikasta. Tältä pohjalta perustettiin Pohjanmaan Kuusistokoti ry. joka aloitti toimintansa vuonna 1994.

Kuusistokoti on psykiatrinen hoitokoti, joka tuottaa asumispalveluja ilmoituksenvaraisena toimijana. Asiakkaana voi olla mielenterveyskuntoutuja, päihdekuntoutuja tai akuutissa kriisissä oleva. Asiakkaan täytyy olla 18-vuotta täyttänyt. Kuusistokotiin voi tulla asiakkaaksi kaikkialta Suomesta. Kuusistokotiin hakeutuessaan asiakas tarvitsee maksusitoumuksen omasta kotikunnastaan.

Henkilökunta on paikalla arkisin klo 8-18 ja viikonloppuisin klo 10-18. Muina aikoina toimii puhelinpäivystys. Tästä johtuen asiakkaan tulisi pärjätä loppuilta ja yö itsenäisesti.

Edellytyksenä on, että asiakas tulee kohtuullisesti toimeen oireidensa kanssa ja haluaa ottaa vastuuta omasta kuntoutumisestaan.